Specjalistyczne drzwi DANA do szpitali


Tym razem prezentujemy Państwu specjalistyczne drzwi DANA made in Austria, dedykowane do budynków służby zdrowia, w tym do Szpitali. Drzwi z powierzchnią HPL do pomieszczeń zabiegowych, sanitariatów, drzwi do sal chorych, które muszą spełniać różne kryteria a nadrzędnym z nich, jest odpowiednia trwałość użytkowania, w tym odpowiednia odporność na uszkodzenia mechaniczne, do których często dochodzi w trakcie eksploatacji drzwi w tak specyficznych placówkach. Szczególnie istotne parametry drzwi szpitalnych dotyczą również ich parametrów pod kątem izolacyjności akustycznej, przeciwpożarowości, dymoszczelności, odporności na promieniowanie Rentgena, odporności na ogień czy wręcz odporności na wilgoć lub bezpośrednie działanie wody.

Wszystkie wymienione parametry są istotne i wymagają od producenta dobrania odpowiedniej konstrukcji drzwi do wymogów projektowych. Drzwi DANA pokryte laminatem HPL o grubości 0,8, 1,0 lub 2,0 mm posiadają najwyższą 4 klasę wytrzymałości mechanicznej (tzw. 4 klasa użytkowania) dostępną dla drzwi drewnianych i spełniają wszystkie konieczne, wymienione powyżej parametry.

Drzwi według tzw. 4 klasy użytkowania, czyli wytrzymałość mechaniczna klasa 4 i trwałość mechaniczna klasa 6, dostosowane są do budynków użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, tj. szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola, domy studenckie, internaty, kina, lotniska itp.

Szczególnie polecaną konstrukcją dla tego typu budynków jest EUROBA E3 SK RP o izolacyjności akustycznej Rw=35dB w laminacie HPL 1,0mm, która dodatkowo może być wzmocniona przylgą z odlewem z żywicy poliuretanowej o grubości 4mm, barwionej w masie.

Wymieniona powierzchnia drzwi (HPL) gwarantuje bezproblemowe stosowanie odpowiednich środków chemicznych, służących do utrzymania drzwi w wymaganej przepisami sanitarnymi czystości.

Drzwi DANA posiadają Atest Higieniczny określający możliwość zastosowania ich w budynkach służby zdrowia oraz posiadają Krajową Ocenę Techniczną, dopuszczającą stosowanie naszych produktów na rynku polskim.

Dodatkowo posiadamy certyfikat VOC (Volatile Organic Compounds – Lotne związki organiczne) potwierdzający iż nasze Wyroby spełniają normy emisji lotnych związków organicznych dopuszczalnych dla produktów budowlanych stosowanych wewnątrz obiektów. Wartości emisji certyfikowane są jako - nieszkodliwe dla zdrowia, z uwzględnieniem norm emisji dla formaldehydu.

Drzwi do sal chorych, drzwi do toalet i sanitariatów, drzwi EI30 oraz EI60, drzwi RTG, drzwi do pomieszczeń zabiegowych, socjalnych oraz biurowych – te wszystkie produkty znajdą Państwo w naszej ofercie.